Ceník

CENÍK od 1 dubna 2018

Kancelář
Mateřinka děti 6-leté
Přesnídávka 7,- Kč
Oběd 18,- Kč
Svačina 7,- Kč
Celkem 32,- Kč

Mateřinka děti 7-leté
Přesnídávka 8,- Kč
Oběd 21,- Kč
Svačina 8,- Kč
Celkem 37,- Kč

Základní škola
I. stupeň 21,- Kč
II. stupeň 23,- Kč
III. stupeň 27,- Kč

Cizí strávníci: 65,- Kč

Knedlíky: 23,- Kč

Odhlašování obědů je možné den předem a to do 14 00 hodin, za pomocí objednávkového systému.